⦁ Szemléletformálás
⦁ Fejlesztés
⦁ Önkéntesség
⦁ Partnerség

„Társadalmi szerepvállalás erősítése Nagybánhegyesen és térségében” c projekt
EFOP-1.3.5-16-2016-00811
Tevékenységek, programok, események a projektben:
A közösségi aktivitás erősítését célzó események szervezése, lebonyolítása:
⦁ Családi napok szervezése és tartása
⦁ Kézműves klubok szervezése és tartása
⦁ Workshopok szervezése és tartása
⦁ Sport napok, versenyek szervezése és tartása
⦁ Közösségfejlesztő tábor szakmai megvalósítás
valamint:
⦁ Generációs klubok szervezése és tartása
2 kisközösség létrehozás, mellyel célunk a nem formalizált kisközösség aktivitásának, szervező erejének, önkéntességre való hajlandóságának növelése Nagybánhegyesen és térségében.
A projekt általános célja hosszú távon, hogy elérje a kulturális, társadalmi különbségek csökkentését az eseményeken keresztül.