• TÁMOP-561/B - A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése

 • Hazai források – NEA működési támogatás

 • EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

 • EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen - „Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Kunszentmiklós térségében”

 • Nemzetközi projektek

 • EFOP-1.2.9-17-2017-00105 Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Kunszentmiklós térségében

  Kedvezményezett neve: Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete

  Projekt címe: „Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Kunszentmiklós térségében”

  Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft

  Támogatás mértéke: 100 % Projekt tartamának bemutatása: Az EFOP-1.2.9-17-2017-00105 program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének, a család és munka összeegyeztethetőségének növelése. Cél a család társadalmi szerepének stabilizálása, a társadalmi összetartás erősítése. Jelen konstrukció szerinti fejlesztés elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a cél teljesülését a térségben. Célja, hogy javuljon a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése.

  Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

  Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00105