⦁ EFOP-1.2.9-17-2017-00105 Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Kunszentmiklós térségében

⦁ Kedvezményezett neve: Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
⦁ Projekt címe: „Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Kunszentmiklós térségében”
⦁ Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft
⦁ Támogatás mértéke: 100 %
⦁ Projekt tartamának bemutatása: Az EFOP-1.2.9-17-2017-00105 program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének, a család és munka összeegyeztethetőségének növelése. Cél a család társadalmi szerepének stabilizálása, a társadalmi összetartás erősítése. Jelen konstrukció szerinti fejlesztés elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a cél teljesülését a térségben. Célja, hogy javuljon a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése.
⦁ Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.
⦁ Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00105

⦁ EFOP-1.3.5-16-2016-00811 Társadalmi szerepvállalás erősítése Nagybánhegyesen és térségében
⦁ Kedvezményezett neve: Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
⦁ Projekt címe: „Társadalmi szerepvállalás erősítése Nagybánhegyesen és térségében” c projekt
⦁ Szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft
⦁ Támogatás mértéke: 100 %
⦁ Projekt tartamának bemutatása: Az EFOP-1.3.5-16-2016-00811 projekt célja a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, a helyi civil társadalom, a társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése. Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósításával. A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
⦁ Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
⦁ Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00811
⦁ Tevékenységek a projektben: http://fkkme.hu/tevekeysegek/

⦁ Hazai források – NEA működési támogatás
⦁ Nemzetközi projektek
⦁ TÁMOP-561/B – A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése